ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΦΥΚ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Σ.Δ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση από το ΑΤΠΣΥΤΕ σχετικά με την ηλεκτρονική εκτέλεση συνταγών ΦΥΚ και για τις χειρόγραφες συνταγές με αναλώσιμα Σ.Δ.

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ