ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 2020 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ Ν. 3459/2006
 1. Πιστωτικά Τιμολόγια παρακρατήσεων

  Αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη της ΚΜΕΣ , η «ΕΤΗΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ» που αφορά τις συνολικές παρακρατήσεις του rebate (αρ.24 Ν.4052/12) , των επιστροφών (αρ.26 Ν.4052/12) καθώς και των πιθανών περικοπών σε συνταγές για το έτος 2020.

  Κάθε φαρμακείο βάσει αυτής της βεβαίωσης, θα πρέπει να εκδώσει Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία 31/12/2020. Στην βεβαίωση θα υπάρχει η ανάλυση των ποσών της παρακράτησης ανά κατηγορία ΦΠΑ, για να μεταφερθούν αυτά αντίστοιχα στο μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχείρισης του φαρμακείου και να εκδοθούν τα πιστωτικά τιμολόγια μηχανογραφικά. Στην πύλη της ΚΜΕΣ θα υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή που θα δίνει την δυνατότητα έκδοσης Πιστωτικού Τιμολογίου σε προσυμπληρωμένη φόρμα.

  Το πιστωτικό Τιμολόγιο θα πρέπει να συνυποβληθεί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στο Φάκελο υποβολής που αφορά την κατάθεση συνταγών μηνός Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, στο «ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ» (ΣΣΥ) που θα εκδώσουμε από την ΚΜΕΣ για το μήνα αυτό, συμπληρώνουμε το τετράγωνο στο πεδίο «Πιστωτικά Παραστατικά» που υπάρχει στο τέλος της φόρμας.

 

 1. Πίνακας Απογραφής Φαρμάκων του ν. 3459/2006 περί ναρκωτικών

  Σας υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος κάθε χρόνου γίνεται απογραφή των ποσοτήτων των ναρκωτικών φαρμάκων του Ν.3459/2006 τις οποίες διαθέτουν τα φαρμακεία στις 31/12/2020.

  Στις καταστάσεις αυτές οι οποίες δύναται να είναι μηχανογραφημένες ή χειρόγραφες θα πρέπει να αναγράφεται:

 • η επωνυμία του Φαρμακείου,
 • τα αποθέματα των φαρμάκων του Ν.3459/2006 την 31η /12ου/2020,
 • η ημερομηνία παράδοσης στην Υπηρεσία,
 • σφραγίδα Φαρμακείου και υπογραφή.

Η κατάσταση απογραφής του κάθε φαρμακείου συμπληρώνεται εις διπλούν. Από αυτές το ένα διπλότυπο κατατίθεται στην Υπηρεσία και το άλλο επιστρέφεται υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Υπηρεσία και φυλάσσεται στο Φαρμακείο.

Για την απογραφή των φαρμάκων του κρατικού μονοπωλίου (πεθιδίνες, μορφίνες) χρησιμοποιείται αποκλειστικά το Βιβλιάριο Ετήσιων Καταστάσεων Ναρκωτικών Φαρμάκων που είναι τριπλότυπο (τα δύο πρώτα φύλλα υποβάλλονται στην Υπηρεσία). Η υποβολή των καταστάσεων, για όσα φαρμακεία διαθέτουν το Βιβλιάριο, είναι υποχρεωτική έστω και αν η κίνηση μέσα στο έτος είναι μηδενική.

Η υποβολή των καταστάσεων ναρκωτικών θα πρέπει  να γίνει βάσει νόμου το αργότερο μέχρι τις 15/01/2021.