ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την αριθμητική σήμανση στην εκτύπωση εκτέλεσης της συνταγής που υλοποιήθηκε από την ΗΔΙΚΑ ως μία από τις  προαπαιτούμενες ενέργειες που  υπέβαλλε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  για την ομαλή μετάβαση και ολοκλήρωση της προετοιμασίας εφαρμογής του Τακτικού ελέγχου φαρμάκων.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΔΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

 

Εκ του ΠΦΣ