ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την ανάλυση του clawback στους μηνιαίους πίνακες στους οποίους αποστέλλει ο ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους παρόχους

Πίνακας Νοεμβρίου 2022-6ΧΛ3ΟΞ7Μ-Ο2Χ[40759]

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΕΙ Ο ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ

Εκ του ΠΦΣ