ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΜΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

Σας αποστέλλουμε την ανακοίνωση της ΚΜΕΣ που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της και στον προσωπικό λογαριασμό κάθε φαρμακείου σχετικά με τα επικαιροποιημένα δικαιώματα των εγγραφών στον προσωπικό ιατρό και τις σχετικές οδηγίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΜΕΣ ΓΙΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Εκ του ΠΦΣ