ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΦΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την εκπόνηση επιστημονικών μελετών ΠΦΣ

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΦΣ

Εκ του ΠΦΣ