ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ SELF TESTS

Σας αποστέλλουμε ενημερώσεις αναφορικά με το νέο Δελτίο Τιμών καθώς και διευκρινίσεις από την ΗΔΙΚΑ για τη διάθεση των self tests.

 Δελτίο αναθεωρημένων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, Δεκεμβρίου 2021

Ενημέρωση της ΗΔΙΚΑ για διευκρινίσεις σχετικά με τη διάθεση self tests

Εκ του ΠΦΣ