Ενημέρωση για τρέχοντα φορολογικά και εργασιακά θέματα»

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τη διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές,  με τους φορολογικούς μηχανισμούς καθώς και ενημέρωση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκ του ΠΦΣ