Ενημέρωση για το νέο Νόμο 4876/21 του Υπ. Υγείας

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για το νέο νόμο του Υπουργείου Υγείας.

Ενημέρωση για το νέο Νόμο 4876_21 (ΦΕΚ Α΄ 251) του Υπ. Υγείας

Εκ του ΠΦΣ