Ενημέρωση για το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπ. Υγείας.

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για το κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που περιέχει σημαντικές διατάξεις για τα φαρμακεία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑTΑΤΕΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ 

Εκ του ΠΦΣ