Ενημέρωση για τις παρεμβάσεις του ΠΦΣ επί των περικοπών & της διαδικασίας των ενστάσεων

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τις παρεμβάσεις του ΠΦΣ επί των περικοπών & της διαδικασίας των ενστάσεων, μετά τη σημερινή συνάντηση του ΠΦΣ με διευθυντικά στελέχη του ΕΟΠΥΥ

Ενημέρωση για τις παρεμβάσεις του ΠΦΣ επί των περικοπών & της διαδικασίας των ενστάσεων

Εκ του ΠΦΣ