Ενημέρωση για τις εμπρόθεσμες πληρωμές της εφορίας και των ασφαλιστικών εισφορών

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την πληρωμή των  φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για την πληρωμή συνταγών μηνός Ιουνίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΤΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ

Εκ του ΠΦΣ