Ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφορούν στα φαρμακεία στο τέλος του έτους 2023 και για τη δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΕΦΚΑ για το 2024 για όποιον το επιθυμεί

Σας αποστέλλουμε συνημμένα ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφορούν στα φαρμακεία στο τέλος του έτους 2023 και για τη δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΕΦΚΑ για το 2024 για όποιον το επιθυμεί.

Δήλωση μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας για το έτος 2024

Ενημέρωση για διαδικασίες που αφορούν στα φαρμακεία στο τέλος του έτους 2023

Εκ του ΠΦΣ