Ενημέρωση για τη νέα ΚΥΑ ΦΕΚ 1954 Β εκτάκτων μέτρων

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την νέα ΚΥΑ με τα  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με τις μεταβολές που υπάρχουν για την υποχρέωση χρήσης μάσκας για προσωπικό και επισκέπτες στο φαρμακείο.

Ενημέρωση ΦΣ για τη νέα ΚΥΑ ΦΕΚ 1954 Β

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ