Ενημέρωση για τη διαδικασία καταχώρησης του αποτελέσματος των rapid testsvv

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τη διαδικασία καταχώρησης του αποτελέσματος των rapid tests

Δείτε το αρχείο εδώ

Εκ του ΠΦΣ