Ενημέρωση για την πορεία πληρωμών για ληξιπρόθεσμα – ανενεργές συμβάσεις – εγγραφές σε προσωπικό ιατρό

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την πορεία πληρωμών για τα ληξιπρόθεσμα παλαιών ταμείων, τις πληρωμές των ραντεβού εμβολιασμού και self test, για φαρμακεία των οποίων οι συμβάσεις τους είναι πλέον ανενεργές καθώς και για την πληρωμή των εγγραφών στον προσωπικό ιατρό.

Ενημέρωση για την πορεία πληρωμών για ληξιπρόθεσμα – ανενεργές συμβάσεις – εγγραφές σε προσωπικό ιατρό

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ