Ενημέρωση για την πορεία πληρωμής φαρμακείων που έχουν προβλήματα στην υποβολή και φαρμακείων με εκχωρήσεις – παρακρατήσεις

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την πορεία πληρωμής φαρμακείων που έχουν προβλήματα στην υποβολή και φαρμακείων με εκχωρήσεις – παρακρατήσεις.

Ενημέρωση για την πορεία πληρωμής φαρμακείων που έχουν προβλήματα στην υποβολή και φαρμακείων με εκχωρήσεις – παρακρατήσεις 

Εκ του ΠΦΣ