Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με φάρμακα του Κρατικού μονοπωλίου

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την εκτέλεση συνταγών με φάρμακα του Κρατικού μονοπωλίου.

Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με φάρμακα του Κρατικού μονοπωλίου

Εκ του ΠΦΣ