Ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς Σεπτεμβρίου , Οκτωβρίου και Νοεμβρίου και για τυχόν διαφορές δικαιωμάτων του μηνός Δεκεμβρίου

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων για τις «Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό» ανά μήνα αναφοράς Σεπτεμβρίου , Οκτωβρίου και Νοεμβρίου  και για τυχόν διαφορές δικαιωμάτων του μηνός Δεκεμβρίου.

Επίσης σας αποστέλλουμε την ενημέρωση που στάλθηκε προς τα μηχανογραφικά  προγράμματα φαρμακείου σχετικά με τα ανωτέρω.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΟ

Ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων για τις Εγγραφές στον προσωπικό ιατρό

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ