Ενημέρωση για την έκδοση Πιστωτικών τιμολογίων φαρμακείων χωρίς ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων για φαρμακεία χωρίς ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ.

Ενημέρωση για την έκδοση Πιστωτικών τιμολογίων φαρμακείων χωρίς ενεργή σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ

Εκ του ΠΦΣ