Ενημέρωση για την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων με βάση τις βεβαιώσεις αυτόματης επιστροφής της Υποκατηγορίας Μ2- αναπνευστικά

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων με βάση τις βεβαιώσεις αυτόματης επιστροφής της Υποκατηγορίας Μ2- αναπνευστικά

Ενημέρωση για την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων αυτόματης επιστροφής της Υποκατηγορίας Μ2- αναπνευστικά 

Εκ του ΠΦΣ