Ενημέρωση για τα ψηφισθέντα άρθρα 8 & 9 του Ν. 4931_13.05.2022

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τα ψηφισθέντα άρθρα 8 & 9 του Ν. 4931/13.05.2022  στον οποίο περιλαμβάνονται 1) η εφαρμογή του τακτικού ελέγχου φαρμάκων με ισχύ από την 1η Ιουνίου (αναμένουμε την έκδοση της σχετικής Υ.Α.) και

2) η εξαίρεση των φαρμακείων από την καταβολή clawback για  υγειονομικό – διαβητολογικό υλικό

ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΡΘΡΑ Ν. 4931

Ενημέρωση για τα ψηφισθέντα άρθρα 8 9 του Ν. 4931_13.05.2022 F

Εκ του ΠΦΣ