Ενημέρωση για πιστωτικά τιμολόγια ραντεβού εμβολιασμού, τιμολόγια clawback αναπνευστικών συσκευών, σκεύασμα arixtra & επιστολή του ΠΦΣ για την πολιτική της Astra Zeneca

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για πιστωτικά τιμολόγια ραντεβού εμβολιασμού, τιμολόγια clawback αναπνευστικών συσκευών,  σκεύασμα arixtra  και  επιστολή του ΠΦΣ για την πολιτική της Astra Zeneca προς τον Υπουργό Υγείας για την απαράδεκτη εμπορική πολιτική.

Εκ του ΠΦΣ