Ενημέρωση για αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με την  αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών.

Ενημέρωση για αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών

Διασυνοριακές συνταγές (Ενημέρωση 11_2021)

Υπόδειγμα Ι, ΕΟΠΥΥ για την διασυνοριακή συνταγή

Εκ του ΠΦΣ