ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

 Αθήνα, 24 Μαρτίου 2022

 Αρ. Πρωτ.1207

 

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Κοινοποίηση : Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  

Με αφορμή επιστολή του Λογαριασμού Υγείας των Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  σας επανακοινοποιούμε το υπ΄αριθμ. 4740/24/11/2020 έγγραφό μας ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία οι «Ασφαλισμένοι φορέων που δεν έχουν ενταχθεί στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» εξαιρούνται της υποχρέωσης να προσκομίσουν ηλεκτρονική συνταγή για τα αντιβιοτικά και τα ναρκωτικά σκευάσματα όπως επίσης και την προμήθεια του αντιγριπικού εμβολίου και σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνταγές είναι χειρόγραφες.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη σας για τα ανωτέρω, προκειμένου να υπάρξουν προβλήματα κατά τη διαδικασία προμήθειας των φαρμάκων μέσω των συνταγών των ασφαλισμένων.

                                                                                                                               Με Εκτίμηση,

                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                                                                              ΣΕΡΑΦΕΜ ΖΗΚΑΣ