ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20.5.2022

Σας αποστέλλουμε οδηγίες  αναφορικά  με την εκτέλεση μόνο ηλεκτρονικών συνταγών μετά τις 20.5.2022

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΝΟ ΗΛ. ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20.05 

Εκ του ΠΦΣ