ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ- ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Σας αποστέλλουμε έκτακτη ενημέρωση για τη σημερινή ψήφιση του νόμου περί συγχωνεύσεων – συμπράξεων φαρμακείων και καταγγελία για εξωθεσμική παρέμβαση.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ- ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ