ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΕΕΑΦ Προαγωγή του Εμβολιασμού έναντι της Γρίπης μέσα από τα φαρμακεία Εμβολιαστική περίοδος 2023-2024

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΙΔΕΕΑΦ «Προαγωγή του Εμβολιασμού έναντι της Γρίπης μέσα από τα φαρμακεία Εμβολιαστική περίοδος 2023-2024», το οποίο έχει αναρτηθεί στο site του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΔΕΕΑΦ Προαγωγή του Εμβολιασμού έναντι της Γρίπης μέσα από τα φαρμακεία _Εμβολιαστική περίοδος 2023_2024

Εκ του ΠΦΣ