ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ , ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΗΣ

Σας αποστέλλουμε έγγραφο αναφορικά με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη μη αναγωγή του ποσού της περικοπής, στις περιπτώσεις απουσίας ταινιών γνησιότητας και φύλλου εκτέλεσης συνταγής

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Εκ του ΠΦΣ