ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Σας αποστέλλουμε το Δελτίο Τύπου του  ΕΦΚΑ που αφορά στη λειτουργία της ειδικής πλατφόρμας δήλωσης εργασίας για απασχολούμενους συνταξιούχους  καθώς και  οδηγίες για τη διαδικασία της  δήλωσης.

Δήλωση Απασχολούμενου Συνταξιούχου

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη δήλωση απασχόλησης των

συνταξιούχων

Τέθηκε σε λειτουργία η ειδική πλατφόρμα δήλωσης εργασίας για τους
απασχολούμενους συνταξιούχους. Στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ
( www.efka.gov.gr ), ακολουθώντας τη διαδρομή: 

Συνταξιούχοι – Δήλωση Απασχόλησης ή πληκτρολογώντας απευθείας τον σύνδεσμο οι συνταξιούχοι που ήδη απασχολούνται ή έχουν αναλάβει για πρώτη φορά εργασία μετά την 1/1/2024, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση για την απασχόλησή τους.

Ειδικότερα, θα συνδεθούν με τους κωδικούς TAXISNET, θα δηλώσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους, ώστε στη συνέχεια ο e-ΕΦΚΑ να προχωρήσει σε διασταυρώσεις με την Εφορία και το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για να εξακριβωθούν το είδος της απασχόλησης (μισθωτή εργασία, αυτοαπασχόληση, ελεύθερο επάγγελμα), το ύψος της αμοιβής και ο πόρος που θα πρέπει να εισπραχθεί υπέρ του e-ΕΦΚΑ.


Συγκεκριμένα:
   ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ: ο ανωτέρω πόρος θα ανέρχεται στο 10% επί του ακαθάριστου μισθού. Η επιβολή του θα γίνεται με την ΑΠΔ, κατά τον ίδιο τρόπο που επιβάλλεται και η εισφορά ανταποδοτικού χαρακτήρα, ενώ θα βαραίνει αποκλειστικά τον εργαζόμενο.


  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ: ο αντίστοιχος πόρος θα ανέρχεται σε επιπλέον 50% επί της επιλεγείσας ασφαλιστικής κλάσης. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για όσους αυτοαπασχολούμενους έχουν υποχρέωση επικουρικής ασφάλισης (δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί κ.λπ.).


  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ: Συνταξιούχοι αναπηρίας εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής πόρου. Οι συντάξεις αναπηρίας θα καταβάλλονται ανεξάρτητα του ύψους του εισοδήματος/αποδοχών και της περιστασιακής ή μη μόνιμης εργασίας υποχρεωτικώς υπακτέας στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ.


 Στις εξαιρέσεις από κάθε κράτηση περιλαμβάνονται οι αγρότες συνταξιούχοι του ΟΓΑ που συνεχίζουν την αγροτική δραστηριότητα, οι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα από
την οποία αποκτούν ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ, οι πολύτεκνοι και οι συνταξιούχοι ειδικών κατηγοριών (λογοτέχνες κ.ά.).


Υπενθυμίζεται στους απασχολούμενους συνταξιούχους που αμελήσουν να δηλώσουν την εργασία τους, ότι προβλέπεται πρόστιμο που αντιστοιχεί σε παρακράτηση 12 συντάξεων (κύριων και επικουρικών).
 
                                                            ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ e-Ε.Φ.Κ.Α.

Εκ του ΠΦΣ