Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2020-2021

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας το ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2020-2021 με τις σχετικές επεξηγήσεις, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό έγγραφο