ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ