ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ αναφορικά με τον τακτικό έλεγχο συνταγών φαρμάκων η οποία περιλαμβάνει όλα όσα επακριβώς αναφέρθηκαν στις παρουσιάσεις του ΠΦΣ και την  εγκύκλιο του Οργανισμού σχετικά με τις σφραγίδες των θεραπόντων ιατρών κατά τη συνταγογράφηση.

Γ55-9-14006-31.5.2022 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 

ΠΦΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εκ του ΠΦΣ