ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΟΓΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σας αποστέλλουμε εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με όλες τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν τα φαρμακεία για τη διαδικασία υποβολής των συνταγών λόγω της εφαρμογής του τακτικού ελέγχου. Ο ΠΦΣ  θα σας αποστείλει εντός των ημερών διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με το θέμα.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ