Εγγραφή των πολιτών στον Προσωπικό Ιατρό μέσω των Ιδιωτικών Φαρμακείων- Επισημάνσεις για τη διαδικασία εγγραφής

Σας αποστέλλουμε :

Η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ παρουσιάστηκε χθες στον ΠΦΣ, ζητήθηκαν αλλαγές που έγιναν αποδεκτές  και υλοποιήθηκαν σήμερα. Στόχος μας ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής που δεν θα προκαλούσε προβλήματα στη λειτουργία των  φαρμακείων μας.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ