ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τη δυνατότητα ακύρωσης συνταγών που εκτελέστηκαν από 1 Ιουνίου έως 30 Ιουνίου και δεν υπήρχε η δυνατότητα ακύρωσης τους.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Εκ του ΠΦΣ