ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 5ο ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021 ( ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ )

Δείτε εδώ το σχετικό πίνακα