ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 6ο ΔΙΜΗΝΟ 2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2020 ( ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ)

Δείτε το αρχείο εδώ

 

Τα περιεχόμενα του αρχείου βρίσκονται και στον παρακάτω πίνακα:

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΟΛΗ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 09:30-14:00

18:00-21:00

ΠΟΛΗ: ΑΡΦΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17:00-21:00 17:00-21:00 08:00-13:30

 

ΠΟΛΗ: ΑΝΔΡΟΥΣΑ
ΜΠΟΥΛΑΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΛΗ: ΑΡΙΟΧΩΡΙ
ΣΤΑΘΑΚΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 09:00-14:00
ΠΟΛΗ: ΑΙΘΑΙΑ
ΚΟΥΦΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ-ΦΛΩΡΑ 14:00-15:00 14:00-15:00
ΠΟΛΗ: ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΣΥΝΙΩΡΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 14:00 – 21:00 14:00 – 17:30 14:00 – 21:00 14:00 – 17:30 14:00 – 18:00

20:30-21:00

 

09:00 – 20:00
ΠΟΛΗ: ΒΕΛΙΚΑ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14:00-14:30 14:00-14:30 17:00-17:30 08:00-14:00
ΠΟΛΗ: ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟ
ΖΕΡΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΗ: ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17:30 – 20:30 08:30 – 14:00
ΠΟΛΗ: ΔΩΡΙΟ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΙΝ.ΚΛ. ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΥ ΣΟΛΩΝΑ 17:00 – 20:30 17:00 – 20:30 08:00 – 14:00&

17:00 – 20:30

ΠΟΛΗ: ΕΥΑ
ΤΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 17:30 – 21:00 17:30-21:00 09:00 – 13:00
ΠΟΛΗ: ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ
ΔΑΡΕΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30

 

08:00 – 13:30
ΠΟΛΗ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17:00 – 21:00 10:00-14:00
ΚΕΦΑΛΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 17:00 – 21:00 20:30 – 21:00 08:00 – 14:00
ΑΒΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14:00 –21:00 14:00 –17:00 14:00 –21:00 14:00 –17:00 14:00 – 17:30
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14:00 – 14:30 & 17:00 – 20:30 14:00 – 14:30

20:30-21:00

14:00 – 14:30 14:00 – 14:30

20:30-21:00

14:00 – 14:30 & 17:00 – 17:30& 20:30-21:00 08:30 – 14:30
ΑΝΖΑΟΥΗ ΜΑΡΙΑΝΑ 14:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 17:30 – 18:00 09:00-14:30
ΑΛΕΞΙΔΟΥ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ 14:00-14:30 &17:00 – 20:30 14:00-14:30 14:00-14:30 &

17:00 – 20:30

14:00-14:30 14:00-14:30 09:00-14:00
ΒΟΥΤΣΗ ΤΙΝΑ 14:00 – 14:30 & 17:00 – 21:00 14:00 – 14:30

20:30-21:00

14:00 – 14:30 14:00 – 14:30

20:30-21:00

14:00 – 14:30

20:30-21:00

ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 18:00-20:30 09:30-14:00
ΓΟΥΡΔΕΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 14:00 –21:00 14:00 – 17:00&

20:30-21:00

14:00 –21:00 14:00 – 17:00&

20:30-21:00

14:00 – 17:30&

20:30-21:00

08:00 – 20:00
ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΕΤΕΟΚΛΗΣ 14:00-14:30 &17:00 – 21:00 14:00 – 14:30 & 20:30 – 21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 20:30 – 21:00 14:00 – 14:30 & 20:30 – 21:00 08:30 – 14:30
ΔΕΜΠΕΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 14:00– 21:00 14:00:-17:00&

20:30 – 21:00

14:00 – 21:00 14:00:-17:00&

20:30 – 21:00

14:00:-17:30&

20:30 – 21:00

08:00 – 20:00
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 14:00 – 14:15 &

18:00 – 21:00

14:00 – 14:15 14:00 – 14:15 14:00 – 14:15  

14:00 – 14:15

 

10:00 – 14:15
ΔΙΑΚΟΥΜΕΑ ΕΛΕΝΗ 14:00– 21:00 14:00 -17:00&

20:30-21:00

14:00– 21:00 14:00 -17:00 &

20:30-21:00

14:00 – 17:30 &

20:30-21:00

09:00 – 20:00
ΚΑΜΙΝΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 14:00– 21:00 14:00 -17:00 &

20:30-21:00

14:00– 21:00 14:00 -17:00 &

20:30-21:00

14:00 – 17:30 &

20:30-21:00

09:00 – 20:00
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14:00 – 14:30 & 20:30-21:00 14:00 – 14:30 & 20:30-21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 20:30-21:00 14:00 – 14:30 & 20:30-21:00  

10:30 – 14:00

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 14:00 – 14:30 & 17:30-21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 10:00-14:00
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 14:00 – 14:30 & 17:00-21:00 14:00 – 14:30&

20:30 – 21:00

14:00 – 14:30 14:00 – 14:30&

20:30 – 21:00

14:00 – 14:30&

20:30 – 21:00

09:00-14:00
ΚΑΡΝΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17:00 – 20:30

 

17:00 – 20:30

 

08:30 – 14:00
ΚΟΥΡΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 14:00 – 14:15 & 17:00-21:00 14:00 – 14:15 &

20:30 – 21:00

14:00 – 14:15

 

14:00 – 14:15 &

20:30 – 21:00

14:00 – 14:15 &

17:00 – 17:30 &

20:30 – 21:00

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17:00 – 21:00

 

 

 

17:00 – 21:00

 

 

 

09:00 – 14:00
ΜΑΡΑΛΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. 14:00– 20:30 14:00 -17:00

 

14:00– 20:30 14:00 -17:00

 

14:00 -17:30

 

ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14:00 – 14:30 & 17:00 – 20:30

 

14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 17:00 – 20:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 08:00 – 15:00
ΜΑΥΡΟΥ-ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ

ΑΝΝΑ

 

 

14:00 – 15:00 & 17:00 – 21:00

 

 

14:00 – 15:00&

20:30 – 21:00

 

14:00 – 15:00 14:00 – 15:00&

20:30 – 21:00

14:00 – 15:00&

20:30 – 21:00

 

10:30 – 15:00

ΜΟΥΡΔΟΥΚΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 14:00 – 14:30 & 17:30-21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 09:00 – 14:30
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ 14:00 –21:00 20:30-21:00 14:00 –21:00 20:30-21:00 20:30-21:00 08:00 – 15:00
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΑΙΑ 14:00 –21:00 14:00 -17:00 &

20:30-21:00

14:00 –21:00 14:00 -17:00&

20:30-21:00

14:00 -17:30&

20:30-21:00

08:00-20:00

 

ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14:00 – 14:30 & 17:00-20:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 14:00 –21:00 14:00 – 17:00&

17:00-21:00

14:00 –21:00 14:00 – 17:00 &

17:00-21:00

14:00 – 17:00&

17:00-21:00

09:00 – 18:00
ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΑ  

14:00 – 21:00

14:00 -17:00

 

14:00 -21:00

 

14:00 -17:00

 

14:00 -17:30

 

09:00 – 20:00
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

14:00-21:00

 

 

14:00 -17:00

 

 

14:00-20:30

 

 

14:00 -17:00

 

 

14:00-17:30

 

 

08:00-20:00

 

Σ.Φ. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΡΑΤΤΗ – ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ ΠΡΑΤΤΗ Ο.Ε. 18:00 – 21:00 09:00 – 14:00
Σ.Φ. ΚΑΤΣΙΒΑ Μ. – ΓΑΡΑΤΖΙΩΤΗ Β. 14:00 – 14:30 & 17:00 – 21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 08:30 – 14:30
ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ  Π. 14:00 – 15:00 & 17:00 – 21:00 14:00 – 15:00&

20:30-21:00

14:00 – 15:00 14:00 – 15:00&

20:30-21:00

14:00 – 15:00&

20:30-21:00

10:00 – 15:00
Σ.Φ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. 18:00 – 21:00 11:00 – 14:00
Σ.Φ. ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟ-

ΠΟΥΛΟΥ ΕΛ. – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Μ. Ο.Ε.

17:00 – 20:30 20:00 – 20:30 10:00 – 14:00
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 17:00 – 20:30 09:00 – 13:30
Σ.Φ. ΜΠΕΣΗ ΕΛ. – ΒΡΥΩΝΗΣ-ΜΠΕΣΗΣ Γ. 14:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00 14:00 – 14:30 &

20:30 – 21:00

14:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00 14:00 – 14:30 &

20:30 – 21:00

14:00 – 14:30 & 20:30 – 21:00 09:00 – 17:00
ΣΑΪΝΗ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ – ΤΣΙΦΤΣΗΣ ΧΡ. 18:00 – 21:00 18:00 –21:00 08:30 – 14:00 & 18:00 – 20:00
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 14:00– 21:00 14:00 – 17:00 & 20:30-21:00 14:00– 21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 – 17:30& 20:30-21:00 09:00 –20:00
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥ-

ΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14:00 –  21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00-15:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 – 17:30& 20:30-21:00
ΣΩΦΡΟΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ 14:00 – 14:30 & 17:00 – 21:00 14:00 – 14:30 & 17:00 – 17:30 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 17:00 – 17:30 14:00 – 14:30 & 17:00 – 18:00 10:00 – 14:00
ΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 14:00 –  21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 – 21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 – 17:30& 20:30-21:00 09:00 – 16:00
Σ/Φ

ΦΑΣΟΥΛΗ Κ. & ΛΑΓΓΗΣ Α.

14:00 – 21:00 14:00 – 17:00 14:00 – 21:00 14:00 – 17:00 14:00 – 17:30 09:00 – 18:00
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 14:00 – 21:00 14:00 – 17:30 14:00 – 21:00 14:00 – 17:30 14:00 – 18:00 09:00 – 17:00
ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14:00 – 14:30 & 17:00 – 21:00 14:00 – 14:30& 20:30-21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 20:30-21:00 14:00 – 14:30& 17:00-17:30& 20:30-21:00 08:30 – 14:00
ΧΑΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 14:00 – 14:30 & 17:00 – 21:00

 

14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 17:00 – 21:00

 

14:00 – 14:30

 

14:00 – 14:30 & 17:00 – 17:30

 

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 14:00 – 15:00 & 17:00 – 21:00 14:00 – 15:00 & 17:00 – 17:30 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00 & 17:00 – 17:30 14:00 – 15:00 & 17:00 – 17:30& 20:30-21:00 10:00-15:00
ΨΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 14:00 – 21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 –  21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 – 17:30& 20:30-21:00 09:00 – 14:00
ΚΟΝΤΟΥ Ι.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 17:00-20:30
Τ.Κ. ΒΕΡΓΑΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17:00 – 21:00 20:30 – 21:00 17:00 – 21:00 20:30 – 21:00 17:00 – 17:30 &20:30-21-00 08:00 – 14:30
Τ.Κ. ΛΟΓΓΑ
ΧΑΝΔΡΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14:00 – 20:30 14:00 – 17:30 14:00 – 20:30 14:00 – 17:30 14:00 – 17:30 08:30 – 20:00
ΠΟΛΗ: ΣΤΟΥΠΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥ-

-ΛΟΥ ΑΘΑΝ.

17:00-20:30 9:00-14:00
ΠΟΛΗ: ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 10:00-14:30
ΠΟΛΗ :

ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

 

ΤΣΙΑΠΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΠΟΛΗ: ΚΑΤΣΑΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 09:00-14:00
ΠΟΛΗ: ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ
ΣΤΡΑΤΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 17:00-20:00 17:00 – 17:30 08:00 – 14:00&

17:00 – 20:00

ΠΟΛΗ: ΚΟΠΑΝΑΚΙ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΙΚ. –ΧΡΙΣ ΚΟΜΙΑΝΟΥ Ο.Ε. 17:00-20:30 17:00-20:30
ΠΟΛΗ: ΜΕΣΣΗΝΗ
ΓΙΑΝΝΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 14:00 – 21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 – 21:00 14:00 – 17:00& 20:30-21:00 14:00 – 17:30& 20:30-21:00 08:00-20:00
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 08:30 – 14:00
ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 17:00 –17:30 08:00 – 14:00
ΓΑΒΡΙΕΛΑ-ΕΛΕΟΝΩΡΑ Α.ΚΟΥΦΟΥ 17:00-20:30 08:30-13:30
ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 17:00-20:00 17:00-20:00 09:00-13:00
ΠΟΛΗ: ΜΙΚΡΟΜΑΝΗ
ΣΟΛΟΥΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 18:00 – 21:00 08:00 – 14:00
ΠΟΛΗ: ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ
ΡΕΪΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΛΗ: ΠΕΤΑΛΙΔΙ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

17:00 – 20:00 17:00 – 20:00 09:00 – 13:00&

17:00-20:00

ΠΟΛΗ: ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΗ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΟΛΗ: ΠΥΛΟΣ
Σ.Φ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ Μ. – ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΥΣΤ. 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 &20:30-21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 20:30 – 21:00

 

14:00 – 14:30 & 17:00 – 17:30& 20:30-21:00

 

ΤΣΑΡΠΑΛΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΠΟΛΗ: ΠΥΡΓΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΔΗΜ. 17:00 – 20:30 09:00-13:00
ΠΟΛΗ: ΦΙΛΙΑΤΡΑ
ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 17:00 – 21:00 20:30 – 21:00 17:00 – 21:00 20:30 – 21:00 17:00 – 17:30& 20:30-21:00- 08:00 – 14:00
ΒΟΡΙΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 17:00-21:00 17:00-21:00 09:00-14:30
ΜΠΙΜΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΞΥΓΚΑΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 16:30 – 21:00 16:30 – 17:00& 20:30-21:00 16:30– 21:00 16:30 – 17:00& 20:30-21:00 16:30-17:00 &20:30-21:00 08:00 – 14:00
ΠΟΛΗ:ΧΑΡΟΚΟΠΙΟ
ΣΑΡΑΤΣΙΩΤΗ ΟΛΓΑ 17:00 – 21:00 17:00 – 21:00 09:00 – 12:00
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΗ: ΘΟΥΡΙΑ
ΜΠΡΑΤΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΟΛΗ: ΧΩΡΑ
ΤΣΑΒΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΛΗ: ΜΕΘΩΝΗ
ΚΑΡΚΑΤΖΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 14:00 – 14:30 & 17:00- 21:00 14:00 – 14:30 & 20:30 – 21:00 14:00 – 14:30 & 17:00 – 21:00 14:00 – 14:30 & 20:30 – 21:00 14:00 – 14:30 & 20:30 – 21:00 08:00 – 14:00 & 17:00 – 20:00
ΠΟΛΗ: ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΝ
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 & 17:30 – 21:00 14:00 – 14:30 14:00 – 14:30 09:00 – 14:00 & 17:30 – 20:00
ΠΟΛΗ: ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ
ΚΟΤΣΟΓΛΑΝΊΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14:00-21:00 14:00-17:30 14:00-21:00 14:00-17:30 14:00-17:30 09:00-15:00
 
ΠΟΛΗ: ΝΕΟΧΩΡΙ  ΙΘΩΜΗΣ
ΡΕΚΚΑ ΣΟΦΙΑ 08:30-13:00

 

                           

 

                                                                                              

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ