ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε διευκρινίσεις επί επιμέρους ζητημάτων που αφορούν τον τακτικό έλεγχο των συνταγών, και ξανά τους οδηγούς φαρμακευτικού & διοικητικού ελέγχου με τις περιπτώσεις των σχετικών πινάκων, οι οποίες είναι οι μοναδικοί έλεγχοι που ισχύουν. Παρακαλούμε όπως αποσταλούν στα μέλη σας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΟΠΥΥ 

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Εκ του ΠΦΣ