ΔΙΕΡΥΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ 6ο ΔΙΜΗΝΟ 2023 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ )