Διαδικασία Χορήγησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε με τα κάτωθι συνημμένα αρχεία που αφορούν:

1. Την συλλογική σύμβαση χορήγησης Φ.Υ.Κ. από τον Π.Φ.Σ.
2. Σχέδιο Οδηγιών Χρήσης (Version 2.0.0) του ΕΟΠΥΥ για την λειτουργία της
Πλατφόρμας για την διάθεση των ΦΥΚ.
Επιπλέον θα πρέπει να συμπληρωθεί από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσσηνίας, αρχείο με τα ονόματα των Φαρμακείων του συλλόγου μας που ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΦΥΚ και το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020, (σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπογραφείσας Συλλογικής Σύμβασης για την Διάθεση Φαρμάκων Υψηλού Κόστου) .
Επομένως μέχρι την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00 ενημερώστε το σύλλογο για την επιθυμία σας να μην συμμετάσχετε στην πλατφόρμα των ΦΥΚ. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί βέβαιη η συμμετοχή σας στην διάθεση των ΦΥΚ.