Διαδικασία Εξέτασης Αιτημάτων Έγκρισης γνωματεύσεων από το ΑΥΣ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης αιτημάτων έγκρισης γνωματεύσεων από το ΑΥΣ.

Δείτε εδώ το αρχείο

Εκ του ΠΦΣ