ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε την ΚΥΑ που αφορά  την εκκαθάριση των ιδιωτικών φαρμακείων για λογαριασμούς εκτελεσμένων συνταγών φαρμάκων δικαιούχων περίθαλψης ΕΟΠΥΥ  και η  οποία έχει ενσωματωθεί στην εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

 ΦΕΚ 2792 Β 2022

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εκ του ΠΦΣ