ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση αναφορικά με την δημοσίευση ΚΥΑ για τον ορισμό αμοιβής των φαρμακοποιών για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης και επιβεβαίωσης της προγραμματισμένης ημερομηνίας εμβολιασμού.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ.

YA για αμοιβή φαρμακοποιών για ραντεβού

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ 1 ΕΥΡΩ

Εκ του ΠΦΣ