ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Σας αποστέλλουμε ενημέρωση σχετικά με τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης για το πλαφόν στην επιβάρυνση της συμμετοχής του ασφαλισμένου στα γενόσημα φάρμακα.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αρ. 38733_6.5.2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων»

Εκ του ΠΦΣ