ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου του Π.Φ.Σ μετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας για το θέμα των ελλείψεων φαρμάκων  και την  απόφαση του ΕΟΦ με τα φαρμακευτικά προϊόντα που τελούν υπό απαγόρευση εξαγωγών . Επίσης σας επισυνάπτουμε και την απόφαση του ΕΟΦ.

Τροπ. Απόφασης 93211_6-9-2022 για την Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ F

 

Εκ του ΠΦΣ