ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Σας αποστέλλουμε το Δελτίο Τύπου και τα δημοσιεύματα που αφορούν τη χθεσινή Συνέντευξη Τύπου για το συνταξιοδοτικό όλων των υγειονομικών  φορέων (Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος , Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία , Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος  και Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος )

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ

 Δ.Τ. ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ -ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ F

Εκ του ΠΦΣ