ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου του ΠΦΣ για τις συμμετοχές στα γενόσημα φάρμακα.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ ΓΕΝΟΣΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ_

Εκ του ΠΦΣ