ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου του ΠΦΣ αναφορικά με τις λίστες ελλειπτικών φαρμάκων που διακινούνται μεταξύ των φαρμακαποθηκών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΩΝ

Εκ του ΠΦΣ