ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΦΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΕΙΨEIΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου αναφορικά με τις ελλείψεις φαρμάκων.

Δ.Τ. ΓΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Εκ του ΠΦΣ